För ett utvecklande näringsliv i Östra Göinge

Om Göinge Näringsliv

Göinge Näringslivs uppdrag är att stärka medlemsföretagen och att uppmuntra till nyföretagande.

Göinge Näringsliv samlar företagare för att vi ska kunna träffas och stödja varandra. Ingen företagare ska behöva stå ensam när det blåser och ingen företagare ska behöva stå utan samarbetspartners.


Göinge Näringsliv är en ekonomisk förening som bildades 2000. Vårt organisationsnummer: 769605-9067.
Föreningen har ca 140 medlemmar, företrädesvis företag i Östra Göinge kommun. Varje medlem är delägare i föreningen.

Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter, avgifter vid olika aktiviteter samt av externa sponsorer. Göinge Näringsliv är politiskt obundet.

Verksamhetsbeskrivning fastställd av styrelsen 2016-03-02

 

Göinge Näringsliv

070 - 657 61 19
info@goingenaringsliv.se
Box 15, 289 04 Glimåkra
Källbogatan 1, 289 47 Glimåkra
  Org.nr. 769605-9067

Facebook

Svenskt näringsliv Queenia Östra Göinge kommun